Rekrutacja i egzaminy na UAP

Rekrutacja i egzaminy na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Na wstępie musimy zaznaczyć, że artykuł jest pisany 1 marca 2024, a zasady rekrutacji i egzaminy na UAP zmieniają się i są aktualizowane. Dlatego też pamiętaj, żeby docelowo szczegóły rekrutacji sprawdzać na stronie Uniwersytetu Artystycznego lub bezpośrednio w biurze uczelni.. Zwróć też uwagę, że na dzień pisania artykułu nie zostały opublikowane terminy i daty egzaminów i dostarczania portfolio. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł ułatwi Ci odnalezienie się w zasadach rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny i wybór właściwego kierunku.

Egzaminy na UAP jest podstawą do przyjęcia kandydatów na studia. Osoby kandydujące na UAP przechodzą procedurę rekrutacyjną w kilku etapach. Pierwszym jest dostarczenie w formie elektronicznej portfolio i listu motywacyjnego, poza Kuratorstwem, gdzie kryterium są wyłącznie oceny ze świadectwa maturalnego. 

W portfolio powinny się znaleźć prace rysunkowe, malarskie i prace kierunkowe (animacja, film, zdjęcia). Prace rysunkowe mogą być wykonane w dowolnej technice (ołówek, pastel, węgiel, tusz itp.) malarskie podobnie (olej akryl, tempera itp.) bez użycia technik cyfrowych/komputerowych.

List motywacyjny powinien zawierać artystyczne cele i oczekiwania osoby kandydującej.

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z 2 lub 3 etapów (w zależności od wybranego kierunku) i polega na przeglądzie portfolio i listu motywacyjnego (bez udziału kandydata) następnie na wykonaniu zadania kierunkowego i/lub rozmowie kwalifikacyjnej (czasem stacjonarnie, czasem online).

Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Poniżej znajduje się opis wymagań do Egzaminu na UAP na poszczególne kierunki.

Animacja

Portfolio 

 • 5 prac rysunkowych, tematy to martwa natura lub studium postaci (technika dowolna)
 • 5 prac malarskich (martwa natura, postać, pejzaż) wykonane w dowolnej technice
 • do 10 prac w zakresie animacji np. próby animacyjne, ćwiczenia, etiudy scenopisy, projekty plastyczne postaci lub scenografii, scenariusze, ilustracje lub komiksy.

Sprawdzian kwalifikacyjny 

 • ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

  ETAP II składa się z dwóch części: 

 • pierwsza to dwuetapowe zadanie kierunkowe: 

– wykonanie scenopisu obrazkowego (storyboardu),

– wykonanie w procesie animacji klasycznej, fragmentu wybranego ujęcia ze scenopisu obrazkowego. 

 • druga to rozmowa stacjonarna  z kandydatem

Punktacja:

Można uzyskać maksymalnie 120 punktów: za teczkę prac: do 60 punktów, za list motywacyjny: do 60 punktów. Żeby zaliczyć sprawdzian trzeba mieć łącznie co najmniej 60 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

 

Architektura Wnętrz

Na portfolio składają się: 

 • 2 prace rysunkowe, tematy to studium z natury lub studium postaci (technika dowolna)
 • 2 prace malarskie przedstawiające martwa naturę wykonane w dowolnej technice
 • 6 prac kierunkowych (kompozycje graficzne w oparciu o figury, makieta, rysunek makiety)

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem

Punktacja:

Można uzyskać maksymalnie 60 pkt (20 pkt za rozmowę i 40 pkt za portfolio).

Aby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Architektura

Do portfolio wchodzą prace rysunkowe ołówkiem: 

 • studium postaci (2 prace )
 • martwa natura (2 prace) 
 • prace malarskie (dowolna technika): martwa natura (2 prace) oraz 
 • prace kierunkowe: kompozycje przestrzenne (2 prace)

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa stacjonarna z kandydatem

Punktacja

Kandydat może otrzymać do 60 punktów,  żeby  zaliczyć sprawdzian kwalifikacyjny trzeba otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu.

Uwaga: Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Portfolio:

10 do 20 prac (w tym przynajmniej 3 martwe natury) z ich krótkim opisem

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem

Punktacja

Można otrzymać łącznie do 30 punktów: za portfolio i list motywacyjny – do 20 punktów, za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów. Aby zaliczyć sprawdzian kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 14 punktów z obu jego części.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

 

Grafika Artystyczna

W portfolio powinny się znaleźć: 

 • 3 prace malarskie (dowolna technika i temat ale konieczna martwa natura) oraz 
 • 5 prac rysunkowych (technika dowolna) w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura oraz 
 • do 5 własnych prac projektowych: mogą to być prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych, rysunkowych oraz graficznych np. plakaty, znaki graficzne, logo, typografia, ilustracja, kadry animacji.

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem połączona z prezentacja prac.

Punktacja

Maksymalnie można otrzymać 180 punktów, wynik to suma punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, żeby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać łącznie co najmniej 90 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

 [ Sprawdź nasze wyniki Egzaminu na UAP – w 2023 roku aż 24 osoby z DOMINa dostały się na studia dzienne! ]

Grafika projektowa

Do portfolio należy załączyć: 

 • 3 prace malarskie (w tym martwa natura), 
 • 5 prac rysunkowych (w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura), 
 • do 5 własnych prac projektowych: prace mogą być wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych, rysunkowych oraz graficznych np. plakaty, znaki graficzne, logo, typografia, ilustracja, kadry animacji.

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II składa się z dwóch części  

1- zadanie projektowe: wykonanie pracy/prac graficznych w odpowiedzi na zadany temat (tematy) bez użycia technik cyfrowych/komputerowych

2- rozmowa stacjonarna połączona z prezentacją wykonanego zadania

Punktacja

Maksymalnie można otrzymać 180 punktów, wynik to suma punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, żeby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać łącznie co najmniej 90 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Portfolio powinno zawierać do 20 prac artystycznych w tym minimum 3 prace wideo/filmowe.

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem połączona z prezentacja prac.

Punktacja:

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów, wynik to suma punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, żeby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać łącznie co najmniej 60 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Fotografia

Portfolio to do 20 prac fotograficznych.

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem

Punktacja:

Maksymalnie można otrzymać 60 punktów, wynik to suma punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, żeby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać łącznie co najmniej 35 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Intermedia

Portfolio:

do 20 prac artystycznych wraz z ich krótkim opisem na kierunek intermedia film eksperymentalny przynajmniej 3 prace video.

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem połączona z prezentacja prac.

Punktacja:

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów, wynik to suma punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, żeby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać łącznie co najmniej 60 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Tu brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów – języka polskiego oraz przedmiotu z najwyższą oceną/liczbą procentową.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-11.07.24

Portfolio 

do 10 prac malarskich, w tym martwa natura 

do 10 prac rysunkowych, w tym postać i martwa natura.

Sprawdzian kwalifikacyjny jest III etapowy:

 • I etap to przegląd portfolio i listu motywacyjnego bez udziału osoby kandydującej
 • II etap to sprawdzian z malarstwa – czas trwania 4 godziny – temat w oparciu o martwą naturę, sprawdzian odbędzie się stacjonarnie na terenie uczelni.
 • III etap to rozmowa kwalifikacyjna na uczelni.

Punktacja:

Maksymalnie można otrzymać 70 punktów, wynik to suma punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, żeby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać łącznie co najmniej 35 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

 [ Myślisz o egzaminie? Sprawdź KURS rysunku i malarstwa ASP do egzaminu na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

Rzeźba

Portfolio to rysunki postaci z modela (3-6 rysunków),

 • rzeźbiarskie studium portretowe lub zamiennie studium popiersia lub postaci (3 prace), 
 • prace własne dowolne np. małe formy rzeźbiarskie (5 prac). Dodatkowo mogą też być prace prezentujące inne artystyczne zainteresowania osoby kandydującej (do 6 prac).

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem połączona z prezentacja prac.

Punktacja: Maksymalnie można otrzymać 30 punktów, wynik to suma punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, żeby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać co najmniej 15 punktów z II części sprawdzianu kwalifikacyjnego. 

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Scenografia

Portfolio

 • 2 prace rysunkowe w dowolnej technice (studium z natury lub studium postaci), 
 • 1 praca malarska (martwa natura) 
 • 7 prac kierunkowych, w tym (zadanie składa się z dwóch części) scenograficznej oraz kostiumowej (konieczne jest do całościowe wykonania zadania); tematy wraz z wytycznymi ogłoszone będą tygodniowym wyprzedzeniem (w stosunku do terminu składania dokumentów).

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem połączona z prezentacją prac.

Punktacja:

Maksymalnie można otrzymać 70 punktów, wynik to suma punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, żeby zaliczyć sprawdzian trzeba otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Wzornictwo

Portfolio powinno zawierać łącznie dokumentację zdjęciową nie mniej niż 15 prac, w tym: prace artystyczne: min. 

 • 10 prac – 5 rysunkowych i 5 malarskich w dowolnej technice, pejzaże, martwe natury, postać i prace z wyobraźni, 
 • prace kierunkowe: min. 5 prac rysunkowych (powinny pokazywać umiejętność stosowania techniki odręcznego rysunku perspektywicznego i aksonometrycznego. Mają to być przedstawienia przedmiotów z własnego otoczenia, projektowaniem których zajmuje się szeroko rozumiane wzornictwo. Dodatkowo 5 dowolnych prac: rysunków, wizualizacji, animacji, modeli, prototypów).

Sprawdzian kwalifikacyjny 

ETAP I to przegląd portfolio i listu motywacyjnego 

ETAP II rozmowa online z kandydatem połączona z prezentacja prac.

Punktacja

Kandydat może otrzymać  do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Terminy:

 • termin rejestracji internetowej: 09.03-17.06.24

Egzaminy na UAP budzą wiele emocji i wymagają dobrego przygotowania. Dlatego warto się do nich dobrze przygotować. Zazwyczaj kandydaci na Uniwersytet Artystyczny poświęcają od 1 do 2 lat na naukę rysunku i malarstwa. Na zakończenie dodam tylko, że jeżeli Ty też rozważasz jeden z wymienionych powyżej kierunków to z pewnością zainteresuje Cię na Nasz KURS ASP do egzaminu na UAP .  Sprawdź czego uczymy