Liceum Plastyczne w Poznaniu czy inna szkoła średnia?

Jaką szkołę wybrać dla przyszłego architekta, grafika, artysty? Przegląd szkół w Poznaniu i zasady rekrutacji do szkoły średniej

Marzec to miesiąc, w którym wiele szkół średnich zaprasza uczniów ostatnich klas podstawówek na drzwi otwarte, w czasie których mogą się zapoznać z ofertą szkół i wybrać klasę dla siebie. Wśród nich jest Liceum Plastyczne w Poznaniu, które chętnie wybierają osoby, które w przyszłości chciałby zajmować się dziedzinami związanymi ze sztuką grafiką i projektowaniem – ale jak się nie okazuje to nie jedyne dostępne opcje. 

Rozwijanie talentu plastycznego, kreatywności, umiejętności tworzenia projektu może być jednym z elementów kształcenia na poziomie szkoły średniej. Wybierając szkołę średnią można szukać  nie tylko wiedzy ale  i praktycznych umiejętności, a także możliwości nowych doświadczeń związanych z  praktykami,  szkoleniami, wyjazdami w ramach programu ERASMUS. 

Kryteriami wyboru typu szkoły mogą być ilość lat nauki (4 lub 5), zyskiwane umiejętności, uprawnienia czy tytuł. 

Poniżej znajduje się krótki przegląd oferty szkół w Poznaniu zawierający także skrócone zasady rekrutacji do szkoły średniej. 

liceum plastyczne, Poznań, szkoła poznań, kurs rysunku, szkoła plastyczna, architektura, szkoła artystyczna, liceum plastyczne Poznań,

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Ukończenie liceum i zdanie matury pozwala na kontynuowanie nauki na studiach. W Poznaniu można znaleźć ofertę kilku klas proponujących kreatywne, artystyczne lub architektoniczne profile kształcenia.

Zespół Szkół Budownictwa nr 1  w  XXI Liceum Ogólnokształcącym profil Architektura & Design

W Zespole Szkół Budownictwa nr 1   XXI Liceum Ogólnokształcącym działa klasa licealna o profilu architektura & design z elementami nauczania outdoorowego

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, a przedmioty punktowane przy rekrutacji to: 

 • język polski

 • matematyka

 • geografia

 • język obcy nowożytny

Outdoor education to nurt kształcenia, który tam, gdzie to możliwe, wprowadza zajęcia w środowisku naturalnym. Interdyscyplinarne warsztaty w terenie, łączące elementy nauk przyrodniczych, historii, historii sztuki i plastyki, czy projektowania architektonicznego, pozwolą w sposób niekonwencjonalny zdobywać wiedzę i doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Outdoor to także lekcje muzealne i projekty rozwijające kreatywność i poczucie estetyki w kraju za granicą.

Absolwenci, których zainspiruje naturalne otoczenie człowieka i troska o przyszłość planety, będą mogli dalej kształcić się w takich zawodach, jak: specjalista w zakresie gospodarki przestrzennej, hydrolog, meteorolog, klimatolog, geolog, urbanista, projektant terenów zielonych. Dla uczniów obdarzonych wyobraźnią przestrzenną i pasją tworzenia nauka w klasie architektury i designu może być początkiem drogi do zdobycia kwalifikacji zawodowych w takich specjalnościach, jak: projektant wnętrz, scenograf teatralny, projektant kostiumów, charakteryzator, historyk sztuki.

Innym wyborem może być klasa o profilu projektowanie gier komputerowych z elementami sztucznej inteligencji. Jest to dobry profil dla uczniów obdarzonych wyobraźnią i kreatywnością, wiąże się ze zdobyciem kwalifikacji w bardzo prestiżowej branży gier komputerowych. 

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, a przedmioty punktowane podczas rekrutacji to:

 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny

Jest to klasa dla uzdolnionych plastycznie pasjonatów gier komputerowych. Daje możliwość połączenia umiejętności projektowania i tworzenia scenariuszy z efektowną oprawą wizualną.

Klasa powstała we współpracy w Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych. Zajęcia warsztatowe prowadzą  wykładowcy tej uczelni.  

Liceum nr 14  Klasa architektoniczno – językowa

Liceum nr 14 nabór prowadzi  Klasa architektoniczno – językowa;   to klasa współpracująca z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej

Dla uczniów wiążących swoją przyszłość z kierunkami artystycznymi lub technicznymi, mającymi talent rysunkowy, zainteresowanych projektowaniem nie tylko infrastruktury, ale również wnętrz czy ubrań.

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia

Rozważasz rekrutację do Liceum Plastycznego w Poznaniu lub innych szkół o profilu artystycznym lub projektowym?

Zobacz czego uczymy na zajęciach

Absolwenci szkół podstawowych mogą realizować swoje artystyczne zainteresowania w Liceach Plastycznych. Licea plastyczne realizują program różnych specjalizacji. 

Aby dostać się do Liceum Plastycznego trzeba podejść do egzaminu wstępnego, a następnie, na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydatów, ustalana jest lista przyjętych do szkoły.

Egzamin składa się z części praktycznej:  rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz z części ustnej ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych i zazwyczaj odbywa się na początku czerwca.

W Liceum Plastycznym oprócz wiedzy ogólnej ze wszystkich przedmiotów, tak jak w “zwykłym” liceum ogólnokształcącym uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów artystycznych. Każdego dnia spędzają kilka godzin w pracowniach pracując nad zadaniami artystycznymi. Oprócz malarstwa, rysunku czy rzeźby uczą się także fotografii, animacji, technik graficznych czy projektowania przestrzeni. Każde Liceum Plastyczne ma swoje specjalizacje.

Nauka w Liceum Plastycznym trwa, tak jak w technikach, przez 5 lat. W ostatniej klasie uczeń prezentuje i broni  pracę dyplomową z zakresu wybranej specjalności.  Obrona dyplomu zapewnia mu tytuł zawodowy plastyka.

Liceum Plastyczne w Poznaniu

Poznańskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. P. Potworowskiego kształci w dwóch specjalnościach, są to:  projektowanie graficzne i projektowanie przestrzeni. Od 1 marca do 24 maja  można składać dokumenty aplikacyjne. Liceum Plastyczne w Poznaniu organizuje egzaminy wstępne zazwyczaj na początku czerwca. W tym roku część praktyczna i teoretyczna egzaminu będzie miała miejsce w dniach 5-7 czerwca.

Inne Licea Plastyczne w Wielkopolsce to: 

Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, które kształci w takich specjalnościach jak:

– ceramika artystyczna

– projektowanie przestrzeni 

– renowacja elementów architektury

– wzornictwo artystyczne

oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

Absolwenci podstawówek, którzy mają zainteresowania techniczne, myślą o studiach na Politechnice i ich wyborem może stać się Architektura mogą wybrać kontynuowanie edukacji w technikum. Technika zyskują na popularności proponując uczniom ciekawe profile (kierunki kształcenia) i oferując nie tylko wykształcenie ogólne ale i zawodowe. Uzyskanie tytułu wiąże się najczęściej z koniecznością odbycia praktyk zawodowych więc uczeń ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Nauka w technikum trwa o rok dłużej niż w liceum ogólnokształcącym (5 zamiast 4 lat) i kończy się maturą oraz egzaminem zawodowym (dyplomowym). 

W Poznaniu znajdują się 3 technika budowlane, które kształcą przyszłych budowlańców ale pozwalają też nabyć wiele umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem i administrowaniem projektem architektonicznym.  Rozważając akces do technikum budowlanego warto mieć na uwadze, że w poznańskich technikach kształcą się  nie tylko technicy budownictwa, można zostać też technikiem renowacji elementów architektury, aranżacji wnętrz, specjalizować się w ceramice, szkle, czy wreszcie projektować meble i inne elementy drewniane wystroju wnętrz.

Zespół szkół Budownictwa nr 1 

Kierunki kształcenia: technik budownictwa Specjalność: 1. konstrukcje murowe i projektowanie lub 2. konstrukcje żelbetowe i projektowanie

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 1. obowiązkowe

 • język polski

 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka

 • język obcy nowożytny

 • 2. obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

technik renowacji elementów architektury Specjalność: szkło artystyczne w architekturze

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • plastyka
 • język obcy nowożytny

W Polsce jest wiele obiektów takich jak kościoły, pałace, dworki zdobionych witrażami. Większość z nich to zabytki wymagające stałej opieki specjalistów, a to oznacza, że zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie konserwacji, renowacji i naprawy witraży jest bardzo duże.

technik ceramik

Specjalność: sztuka użytkowa i wzornictwo

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • plastyka
 • język obcy nowożytny

Zawód łączy w sobie zarówno aspekty manualne, jak i techniczne. Dużym atutem w przypadku kandydatów są uzdolnienia plastyczne i artystyczne umożliwiające samodzielne projektowanie wzorów oraz wykonywanie dekoracji, a także uzdolnienia techniczne ułatwiające obsługę maszyn oraz organizowanie i kontrolowanie procesów związanych z wytwarzaniem ceramiki.

technik aranżacji wnętrz

Specjalność: wzornictwo

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

obowiązkowe

 • język polski

 • matematyka

dodatkowe

 • historia

 • język obcy nowożytny

Technik aranżacji wnętrz to unikalna w skali ogólnopolskiej propozycja dla kandydatów, którzy przywiązują dużą wagę do estetyki i komfortu przestrzeni życiowej. Wybór tego kierunku to świetny początek przygody z designem, kształtowaniem przestrzeni mieszkalnych i biurowych oraz wystrojem wnętrz. 

Zawód łączy w sobie zarówno aspekty artystyczne, jak i techniczno-budowlane. Dużym atutem w przypadku kandydatów będą uzdolnienia plastyczne umożliwiające samodzielne projektowanie wnętrz i sporządzanie podstawowej dokumentacji. Wyobraźnia przestrzenna ułatwi odwzorowanie koncepcji artystycznej w trójwymiarze oraz wykonywanie rysunków architektonicznych. Kierunek umożliwia odbycie praktyk  w firmach związanych z projektowaniem wnętrz i ich realizacją.

Branża wnętrzarska jest jedną z najlepiej rozwijających się w Europie, a popyt na usługi projektowe stale rośnie. Uzyskanie tytułu technika aranżacji wnętrz pozwala na podjęcie pracy w charakterze projektanta wnętrz, projektanta scenografii lub kontynuowanie edukacji na studiach artystycznych. Kierunek dla zainteresowanych architekturą wnętrz i rysowaniem.

Zespół szkół budowlanych 

Kierunki kształcenia: 

Technik budownictwa z innowacją – Komputerowe wspomaganie procesu budowlanego

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, przedmioty punktowane podczas rekrutacji: 

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • wiedza o społeczeństwie

Projektuj budynki w programie ArchiCad, wykonuj pomiary inżynierskie, kosztorysy budowlane oraz prace budowlane w terenie, poznaj materiały budowlane.

Zespół szkół Budowlano- Drzewnych

 Kierunki kształcenia:  Technik budownictwa, 

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • informatyka

Technik technologii drewna

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, chemia, informatyka.

Absolwent klasy w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Technikum Odzieżowo – Usługowe

Dla zainteresowanych modą, projektowaniem ubioru, a także jego wykonaniem dobrym miejsce może być Technikum Odzieżowo – Usługowe, które proponuje uczniom dwie specjalności:

Technik Przemysłu mody i Technik Stylista

Technik przemysłu mody poznaje zagadnienia pozwalające nie tylko projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również skutecznie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą. W ramach kształcenia zawodowego uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: plastycznego projektowania ubioru (rysunek żurnalowy), materiałoznawstwa odzieżowego, konstrukcji, modelowania i wytwarzania odzieży, organizowania produkcji oraz marketingu w branży odzieżowej. 

Zasady rekrutacji do szkoły średniej: szkoła prowadzi nabór elektroniczny, przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny
 • informatyka

Rozważasz rekrutację do Liceum Plastycznego w Poznaniu lub innych szkół o profilu artystycznym lub projektowym?

Zobacz czego uczymy na zajęciach