dzieci, zajęcia, szkoła, rysunek, hobby, pasja, kreatywnie, malarstwo, plastyka
DLA DZIECI – DOMINek i DOMIN Junior
DOMINek 160zł/miesiąc Junior 270zł/miesiąc