Jeżeli chcesz uzyskać fakturę do kursu, wypełnij i wyślij do Nas poniższy formularz.

Fakturę wystawiamy wyłącznie po wpłacie na konto i na osobę lub firmę z której konta został opłacony kurs.

  Imię i nazwisko uczestnika zajęć

  Adres email do wysłania faktury

  Podaj datę wpłaty za zajęcia


  DANE NA FAKTURZE

  Wybierz dla kogo ma być wystawiona faktura.

  Podaj Imię i nazwisko lub nazwę firmy, na którą ma być wystawiona faktura

  Adres zamieszkania / Adres firmy

  Podaj PESEL dla osoby fizycznej lub NIP dla firmy