Kurs Rysunku po Angielsku / Drawing course in english

PL / EN

Pracujesz z klientami z zagranicy, planujesz studia po angielsku lub w innym kraju – Kurs Rysunku po Angielsku to coś dla Ciebie! Na zajęciach nie tylko nauczysz się rysunku od podstaw, ale poznasz profesjonalne słownictwo i nauczysz się opowiadać i rozmawiać na temat swoich prac i twórczości. 

Na kursie nauczysz się podstaw rysunku takich jak : perspektywa, geometria, rysunek z natury, postać, martwa natura, krajobraz, architektura i inne. Do każdych zajęć uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w języku angielskim oraz dostęp do zajęć dodatkowych : akwareli, malarstwa i postaci oraz zajęć odrobieniowych.

Zobacz czego możemy Cię nauczyć i dołącz do Nas

Dla kogo jest Kurs Rysunku po Angielsku :

 • Uczniowie klas dwujęzycznych lub międzynarodowych 
 • Studenci kierunków artystycznych i projektowych w języku angielskim np. Architecture na Politechnice Poznańskiej
 • Studenci kierunków artystycznych i projektowych planujący wyjechać na Erasmusa lub przebywających na wymianie
 • Osoby współpracujące z klientami/kontrahentami spoza kraju 
 • Osoby planujące pracę w zagranicznych firmach zajmujących się grafiką, architekturą
 • Wszyscy, którzy chcą się uczyć rysunku po angielsku 🙂

If you work with clients from abroad or plan to study in English or in another country – the Drawing Course in English is something for you! During classes, you will not only learn drawing from scratch, but also learn professional vocabulary and talk about your works.

During the course you will learn the basics of drawing such as: perspective, geometry, drawing from nature, human anatomy, still life, landscape, architecture and others. For each class, participants will receive educational materials in English and access to additional classes: watercolors, acrylic painting and figure drawing, as well as attending classes in other term in case you miss your lesson.

See what we can teach you and join us

 

Who is the Drawing Course in English for:

 • Students in bilingual or international classes
 • Students of art and design studies in English, e.g. Architecture at the Poznań University of Technology
 • Art and design students planning to go on Erasmus or on other exchange programs
 • People cooperating with clients/contractors from outside the country
 • People planning to work in foreign companies dealing with graphics and architecture
 • Everyone who wants to learn drawing in English 🙂

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Need more informations? Call us!

biuro / office tel. 791 374 738 

email : kontakt@domin-pzn.pl