Tematy egzaminów na WAPP

Poniżej zamieszczamy tematy egzaminów wstępnych z rysunku z poprzednich lat oraz informacje o egzaminie wstępnym na Wydział Architektury Politechniki Poznanńskiej (WAPP)

 

Informacje o egzaminie

Dla studiów stacjonarnych I stopnia Architektura i Urbanistyka

Egzamin z rysunku – 2 sesje rysunkowe po 4h (egzamin odbywa się na Wydziale Architektury)

Format rysunku: 50×70 cm

Technika rysunku: ołówek

 

Co należy zabrać?

Na egzamin z rysunku należy przynieść ołówki, gumkę, podkładkę (o wymiarach 50×70 cm).

Konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

Wydział zapewnia arkusze papieru do rysowania.

 

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się na stronie Wydziału Architektury .

 

Tematy egzaminacyjne na Wydział Architektury

WAPP 2012/2013

 

Sesja I

Temat: Siedząca postać

Opis zadania: Narysuj siedzącą na krześle postać, zachowując proporcje i

stosując światłocień. Zwróć uwagę na zróżnicowanie formy i faktury

materiałów oraz relację światła i cienia

Format: 50×70

Technika: ołówek

 

Sesja II

Temat: Kompozycja

Opis zadania: mając do dyspozycji 7 sześcianów, utwórz kompozycję

przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w dowolny sposób. Zaznacz

wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych form (jeżeli występuje) oraz

relację światła i cienia. Kompozycję przestrzenną przestaw w ujęciu

perspektywicznym.

Format: 50×70

Technika: ołówek

 

WAPP 2011/2012

 

Sesja I

Temat: Martwa natura

Opis zadania: narysuj w perspektywie przedstawioną kompozycję

przestrzenną. Zwróć uwagę na zróżnicowanie formy i faktury materiałów,

proporcje i konstrukcję brył praz relacje światła i cienia. Do kompozycji dodaj

dowolnie wybrany motyw zieleni.

Format: 50×70

Technika: ołówek

 

Sesja II

Temat: Przenikanie form

Opis zadania: mając do dyspozycji prostopadłościan, ostrosłup sześciokątny i

walec utwórz kompozycję przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w

dowolny sposób. Zaznacz wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych

form oraz relacje światła i cienia. Wysokość poszczególnych elementów

kompozycji dobierz stosując powtarzalny moduł a dla najkrótszego boku

prostopadłościanu. Kompozycję przestrzenną przedstaw w ujęciu

perspektywiczny.

Format: 50×70

Technika: ołówek

 

WAPP 2010/2011

 

Sesja I:

Temat: Kompozycja

Opis zadania: narysuj w widoku perspektywicznym stosując światłocień

kompozycję przestrzenna, wykorzystując wszystkie elementy umieszczone na

ilustracji (na ilustracji znajdowały się: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt) i

ustawiając je w dowolny sposób. Wysokości i wielkość poszczególnych

elementów kompozycji dobierz według własnego uznania. Elementy mogą się wzajemnie przenikać i powtarzać.

Źródło oświetlenia dobierz dowolnie.

Format: 50×70

Technika: ołówek

 

Sesja II:

Temat: Perspektywa

Opis zadania: narysuj z użyciem światłocienia widok fragmentu zabudowy

podcieniowej (arkady) w perspektywie.

Format: 50×70

Technika: ołówek

 

WAPP 2009/2010

 

Sesja I

Temat: Rysunek z wyobraźni

Opis zadania: z uwzględnieniem światłocienia narysuj z pamięci w

perspektywie salon współczesnego domu. Zwróć uwagę na zróżnicowane

formy i faktury materiałów, proporcje i konstrukcję brył, elementy wnętrza orz

relacje światła i cienia.

Format: 50×70

Technika: ołówek

 

Sesja II

Temat: Zadanie projektowe

Opis zadania: projekt przystanku autobusowego z wiatą. Z dowolnych

materiałów zaprojektuj przystanek autobusowy przeznaczony dla kilku

(max.10) osób. Z uwzględnieniem światłocienia narysuj w perspektywie

zaprojektowany obiekt umieszczając go w przestrzeni miasta. W rysunku

należy uwzględnić światłocień. Punkt widzenia, kierunek oświetlenia oraz

fakturę należy dobrać samodzielnie. Niektóre ściany brył mogą być dowolnie

przezroczyste.

Format: 50×70

Technika: ołówek