REGULAMIN DOMINKA

§ 1

Kurs dla dzieci w Pacowni DOMINek Poznań jest rodzajem Kursu Rejsowego uczeń
zapisywany jest na okres nie krótszy niż miesiąc.

§ 2

Opłata za zajęcia w DOMINku jest opłatą miesięczną, zależy od ilości zajęć
w danym miesiącu. Koszt jednego spotkania to 40 zł / 90 min. W koszt wliczone
są materiały.

§ 3

Płatności dokonuje się na początku miesiąca przelewem na konto:
Odbiorca: Workshop Poznań sp. z o.o.
Nr konta : 73 1140 2004 0000 3602 7685 5864
Tytuł przelewu : Imię i nazwisko + DOMINek + nazwa miesiąca

§ 4

Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić. Za nieodrobione zajęcia nie przysługuje zwrot pieniędzy lub zwolnienie z płatności. Pracownia DOMIN nie zwraca wniesionych opłat z tytułu niewykorzystanych
zajęć. O odrabianiu prosimy informować telefonicznie lub mailowo:
dominek.poznan@gmail.com / 512 296 896 – Anna Gać

§ 5

Rezygnację z zajęć należy zgłosić minimum tydzień przed końcem ostatniego
opłacanego miesiąca. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną
na adres: dominek.poznan@gmail.com.

§ 6

Podczas zajęć uczeń przebywa w wyznaczonej sali i zobowiązany jest do
przestrzegania zasad wytyczonych przez Tutora.

§ 7

Opiekunowie uczniów mogą czekać w Pracowni DOMIN Poznań, jednak nie w sali,
w której odbywają się zajęcia z dziećmi.

§ 8

Gdy opiekun opuszcza Pracownię w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania
telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu.

§ 9

Rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na umieszczanie prac dzieci
oraz ich wizerunków na stronie internetowej i Facebooku Pracowni DOMIN Poznań
i DOMINek Poznań.

§ 10

Zapisanie ucznia na zajęcia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu